Subscribe to Ccae Burkina – 9 חודשי הלידה Subscribe to Ccae Burkina – 9 חודשי הלידה's comments

טיול טרקטרונים בדרום

אולטרא סאונד- סל הבריאות מציע בדרך כלל שלוש בדיקות אולטרא סאונד, הבדיקה מספקת הדמיה של העובר והשליה ובסיס למעקב על התפתחות ההריון ותקינותו.

בסקירת מערכות משתמשים בטכנולוגיה דומה והקופה משתתפת בתשלום במכונים הנמצאים בהסדר איתם, בסקירת המערכות המטרה לאתר מומים בילוד ויש לשלול עשרות מומים פוטנציאלים בלב העובר ובמערכת השלד, במידה וחלילה מתגלה מום אפשרי מבצעים בדיקות מדויקות יותר. גם כאן ככל הנראה אין דיוק של 100 אחוז ויש הטוענים כי הבדיקה מומלצת בעיקר להריון בסיכון.

חלבון עוברי- בדיקה מומלצת בעלות סמלית בלבד, הבדיקה מאתרת מעל 50% של מומים אפשריים במערכת העצבית ומקרים בסיכון גבוה.

סיסי שליה ומי שפיר- שתי בדיקות פולשניות והעלולות לסכן את ההריון במידת מה ואולי לגרום להפלה. מומלצות לנשים בהריון בסיכון גבוה, מעל גיל מסוים ובמידה שקיימים מקרים במשפחה של מחלות כרומוזומליות כגון תסמונת דאון, אז גם ממומנות ע"י הקופה ובמקרים אחרים נעשה באופן פרטי או דרך הביטוחים המשלימים.

בין הבדיקות השגרתיות המתבצעות הן בדיקות הדם, הסוכר וכמובן כל הקשור בבריאות האם גם אם אין לה ויזה לקנדה.

הבדיקות שאינן בסל הבריאות מכוסות חלקית על-ידי ביטוחי הבריאות של חברות הביטוח או על-ידי הביטוחים המשלימים של קופות-החולים.


Comments are closed.