Subscribe to Ccae Burkina – 9 חודשי הלידה Subscribe to Ccae Burkina – 9 חודשי הלידה's comments

דיכאון
שאחרי לידה הוא תופעה נפוצה שנשים רבות חוות וחלקן מסרבות להודות בקיומה, מה שמקשה
על ההתמודדות אתה. במקרים קשים עשויות נשים לסרב לראות את תינוקן ולטפל בו ותידרש
התערבות מקצועית. חשוב מאוד להיות מודעות לקיום התופעה ולכך שהיא טבעית וברוב
המקרים חולפת ללא צורך בטיפול כלשהו.

הנקה

תמונה דמיונית נוספת היא של אישה החולצת שד מיד לאחר הלידה
ושל תינוק המתחיל לינוק בתאווה. במציאות, התחלת תהליך ההנקה אינה פשוטה כלל ודורשת
תהליך לימוד הדרגתי גם של האם וגם של התינוק. היתרונות של ההנקה הם רבים וחשוב
מאוד להיות מודעות לקושי שבהתחלת התהליך על מנת שלא להתייאש. הנקה הוכחה כמסייעת
גם להתפתחות המוח של התינוק וגם להגנה טבעית מפני מחלות.

שימור מערכת היחסים התקינה עם בן הזוג

בחודשים ובשנים הראשונות שלאחר הלידה חוות נשים אהבה עמוקה כל
כך לילדיהן עד שלעיתים היא אינה משאירה מקום לבן הזוג. חשוב מאוד שלא להזניח את
הזוגיות, להתעקש על זמן איכות של מבוגרים בלבד ולתת לבן הזוג את ההרגשה שגם הוא
חשוב ואהוב.


Comments are closed.