Subscribe to Ccae Burkina – 9 חודשי הלידה Subscribe to Ccae Burkina – 9 חודשי הלידה's comments

לאתר:, hebrew version

הכנה לתחילת תהליך ההורות בתקופת ההריון

תקופת ההריון היא תקופה שעשויה להיות מתוחה ומלאת קשיים
עבור האישה וגם עבור בן הזוג שלה. כיום קיימים קורסים רבים של הכנה ללידה, המלצות
ללידה טבעית, סיורים בחדר הלידה, וטכניקות שונות שמסייעות ללידה ולתהליך ההתאוששות
שלאחריה. מכיוון ששימת לב רבה כל כך ניתנת לתהליך ההריון והלידה, לעיתים יש נטייה
לראות בתהליך גידול הילד, המתחיל מיד לאחריה, תהליך טבעי שאינו מצריך הכנה ולימוד.
האמת היא שסדרת האתגרים האמיתית מתחילה רק לאחר הלידה, החל מאפשרות של התנסות
בדיכאון שאחרי לידה וכלה בשימור מערכת היחסים התקינה עם בן הזוג בעולם החדש שבו
משחק הרך הנולד תפקיד מרכזי. נסקור כמה מהנושאים המרכזיים הקשורים לתחילת תהליך
גידול הילדים שכדאי לתת עליהם את הדעת כבר בתקופת ההיריון.

דיכאון שאחרי לידה

מצוידות בחדר ילדים עמוס לעייפה מכל טוב, ביטוח בריאות מקיף
ואיכותי וקרובי משפחה צוהלים, האמהות החדשות אמורות לקבל בשמחה ובאושר את הרך
הנולד. המציאות היא פעמים רבות שונה מן התמונה המחויכת הדמיונית הזאת.