Subscribe to Ccae Burkina – 9 חודשי הלידה Subscribe to Ccae Burkina – 9 חודשי הלידה's comments

תשעה ירחי לידה

תריסי גלילה, שלטים, מזון לכלבים בישראל, מזוודות קשיחות

תשעה ירחי לידה

בשעה טובה ומוצלחת, הגענו לזמן הזה, אותו הזמן בו נדרשת סבלנות עילאית במשך תשעה חודשים וכמו כל דבר שאנו עושים ובודקים וחוקרים, כך גם לפני "ביקור החסידה", יש הרבה מה לעשות ולבדוק. בישראל ממליצים ומקדמים את כל הקשור בבדיקות הריון ובהבטחת שלום האם והעובר וכל הקשור בקידום בריאותם.

כמובן שאין הבדיקות מהוות איזה שהוא שטר התחייבות אך מוכחת יעילותם במציאת ליקויים באם קיימים, מה שנותן את האפשרות לבחור.

קיימות בדיקות שונות וביניהן,

בדיקות גנטיות- מותאמות לפי מוצא בני הזוג והוריהם, בבדיקות אלו מבצעים בדיקת דם שמטרתה לזהות מוטציות בגנים שעלולים להופיע כמומים בילוד. הבדיקה המוכרת והמומלצת ביותר לכל העדות, למרות שמדובר בעיקר על עדות אשכנז, היא בדיקת הטיי זקס. בדיקה זו כלולה בסל הבריאות וניתנת בכל המרפאות בארץ, בבדיקה בודקים את האב ואם מתגלה שהוא נשא שולחים גם את האישה, לשני נשאים בוודאות יהיה שינוי גנטי בעובר. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל שימליץ על הבדיקות הרצויות בהתאם למוצא ולרקע המשפחתי.

לאוכלוסיה האשכנזית בדיקות אפשריות נוספות הן לאיתור סיסטיק פיברוזיס, תסמונת ה-X השביר, דיכוטונומיה וקנוון- אלו בדיקות שאינן מומלצות אך ניתנות למי שרוצה ומעוניין.

לאוכלוסיה הספרדית מומלצת בעיקר הבדיקה לאיתור תסמונת ה-X השביר והשאר תלוי ספציפית במוצא העדתי.